Jogi tanácsadó és Compliance szolgáltatás

Az elmúlt évek nemzetközi, multi cégekkel végzett munkájának tapasztalatait alkalmazzuk a szerződések megbízónk szempontjait érvényesítő garanciák és biztonságot jelentő elkészítése, a partnerek kockázati szempontú átvilágítása és nyomon követese, a belső szabályzók aktualizálása során.

Ügyfeleinknek megoldásokat szállítunk. Szerződéseik, szabályzataik, eljárásaik kidolgozásával, partnereik precíz kontroljával a biztonságos működést és fejlődést szolgáljuk. 

Külső Compliance tevékenység 

 • Partner minősítési rendszer kialakítása, működtetése, adatokkal feltöltése,

 • Partner folyamatos átvilágítása kapcsolatfelvételtől egészen a számla kiegyenlítéséig, a szerződéses feltételek teljesítése szempontjából kockázatos cégek kiszűrése és a velük való együttműködés elkerülése végett, 

 • Ajánlattételkor minden olyan adat beszerzése, mely igazolja, hogy a Partnernél a teljesítéshez szükséges személyi-, tárgyi feltételek, szaktudás és engedélyek rendelkezésre állnak,

 • Nyílt adatbázisokban történő ellenőrzések foganatosítása (NAV honlap, céginformációs adatbázis stb.), nyílt információk beszerzése, feldolgozása, dokumentálása (székhelyszolgáltatások kizárása )

 • A Partner adójogi múltjának feltérképezése, dokumentálása,

 • Partnerre vonatkozó sajtóhírek, céginformációk folyamatos monitorozása, dokumentálása,

 • Partnerek figyelőztető rendszerbe beemelése, változások dokumentálása a partnerbázisban, 

 • nemzetközi céginformációk beszerzése, 

 • partnerek minősítése,

 • Partner képviseletében eljáró jogosultságának vizsgálata, a partnernél felmerülő személyi-, felelősségi változások, különös tekintettel székhelyváltások folyamatos ellenőrzése, dokumentálása,

 • Partner részéről felmerülő kockázati körülmények esetén, azok hatásainak megelőzése, mérlegelése,

 • Kockázat esetén, annak felmérése, további biztosítékok, dokumentumok partnertől történő bekérése,

 • partner minősítéséhez kapcsolódó szükséges garanciák beillesztése a szerződésekbe

 • Projektmenedzserekkel, asszisztensekkel történő együttműködés, 

 • Szerződések partnerminősítéshez illesztésén túl a Megbízó érdekeinek védelmében szükséges rendelkezések szerződésbe beemelése,

 • Hosszútávú üzleti együttműködés kialakítása, etikus gazdálkodás alapelvei szerint működő, üzleti tevékenységébe illeszkedő partnerekkel,

 • Megbízó jó hírnevének védelme, illetve az üzleti partnerek általi megbecsülés elősegítése,

 • Szerződés tárgyában kezdeményezett megbeszéléseken való részvétel, véleménynyilvánítás és kontroll gyakorlása,

 • GDPR megfelelősség ellenőrzése, fenntartása

shutterstock_1450518563_674554985387 2.JPG
shutterstock_168857699_671735887811.jpg
shutterstock_168857699_671735887811.jpg

Belső Compliance management tevékenység

 • külső-, belső szabályzatok kialakítása, a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően megalkotandó szabályzatok elkészítése, bevezetése,

 • Megbízóra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő kockázatok csökkentése, illetve minimalizálása érdekében szükséges Megbízónál keletkező dokumentumok (szerződések, szabályzatok) és a napi működés gondos vizsgálata, átvilágítása, az esetleges kockázati tényezők feltárása, a jogszabályi változások átvezetése a napi munkafolyamatokba,

 • Compliance tevékenység során beszerzett adatokon alapuló tanácsadás polgári és büntetőügyekben, 

 • Igény esetén Szerződések megfogalmazása, véleményezése, észrevételek megtétele, 

 • Jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése: keretszerződések (vállalkozási-, kivitelezési-, adás-vétel-, szoftver fejlesztés-, licence szerződés stb.), titoktartási megállapodás, általános szerződési feltételek, büntető feljelentés, 

 • Jogviták békés megoldásának elősegítése, közreműködés,

Blue Personal Objects

Az üzlet fejlesztéséhez kockázat vállalásra van szükség. Kockázatott akkor vállalj, ha rend és biztos rendszer támogatja üzleti folyamataidat a hátországban. Ahol nincs fejlődés ott recesszió van. Ahol nincs rend ott káosz van. 

Dr. Zámbó Péter Ügyvezető Igazgató