The Full Story

About

IMG_0496.heic

Leonidas Mesterei Program


A remény nem stratégia! A szerencse nem tényező! A félelem nem opció!

Tréning programunk műveleti és vezetői tapasztalatokra építve, kipróbált tudásanyag átadásán és különleges gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők kompetenciáit, teljesítményét és vezetői képességeit.
Az egymásra épülő tréning fejezetek az elméleti tudást gyakorlattá formáló küldetések végrehajtásával, a komfort zóna lépésről lépésre történő kiterjesztésével új minőséget hoznak létre.

IMG_6953.JPG

Compliance :

 Külső (partnerekre irányuló) compliance feladatok:

 

Partner minősítési rendszer kialakítása, működtetése,


 Partner folyamatos átvilágítása kapcsolatfelvételtől egészen a számla kiegyenlítéséig az adókijátszásban résztvevő cégek kiszűrése és a velük való együttműködés elkerülése céljából,

Ajánlattételkor minden olyan adat beszerzése, mely igazolja, hogy a Partnernél a teljesítéshez szükséges személyi-, tárgyi feltételek, szaktudás és engedélyek rendelkezésre állnak,

A Partner adójogi múltjának feltérképezése, dokumentálása,

Partner minősítése a beszerzett adatok alapján. Minősítésnek megfelelő garanciák beépítése a jogviszonyba,

Partnerre vonatkozó sajtóhírek folyamatos monitorozása, dokumentálása,

Partner képviseletében eljárók jogosultságának vizsgálata, a partnernél felmerülő személyi-, felelősségi változások, különös tekintettel székhelyváltások folyamatos ellenőrzése, dokumentálása,

Belső (munkáltatóra és munkavállalóra irányuló) compliance feladatok

 

A vállalkozásra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő kockázatok csökkentése, illetve minimalizálása érdekében szükséges a vállalkozásnál keletkező dokumentumok (szerződések, szabályzatok pl.: munkaköri leírás, munkaszerződés, esélyegyenlőségi terv, home office szabályzat) és a napi működés gondos vizsgálata, átvilágítása, az esetleges kockázati tényezők feltárása, a hiányzó normák megalkotása, jogszabályi változások átvezetése a napi munkafolyamatokba.

Compliance management tevékenység ellátása, külső-, belső szabályzatok elsajátítása, kialakítása, a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően megalkotandó szabályzatok bevezetése – GDPR, SZMSZ - a vállalkozás jó hírnevének védelme, illetve az üzleti partnerek általi megbecsülés elősegítése,

IMG_6953.JPG