top of page

The Full Story

About

shutterstock_2017841906.jpg

A vezetőfejlesztés során számos különböző témakört dolgozunk fel, amelyek segítenek a vezetőknek fejleszteni a vezetői készségeiket és javítani a munkahelyi teljesítményüket. Az alábbiakban néhány fontos terület:

  1. Kommunikáció: A hatékony kommunikáció képessége alapvető fontosságú a vezetők számára. Ez magában foglalja a megfelelő kommunikációs készségek fejlesztését, az aktív hallgatás képességét, a hatékony prezentációs készségeket és az érdeklődési területek megértését.

  2. Csoportdinamika: A csoportdinamika megértése és az egyének közötti kapcsolatok kezelése fontos a hatékony vezetés érdekében. A vezetőknek meg kell érteniük, hogyan működnek a csoportok, hogyan befolyásolják egymást az egyének, és hogyan lehet ezt a tudást felhasználni a csoport hatékony vezetésére.

  3. Konfliktuskezelés: A konfliktusok kezelése az egyik legfontosabb képesség a vezetők számára. A vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan ismerjék fel a konfliktusokat, hogyan oldják fel azokat, és hogyan segítsék az embereket az együttműködésben.

  4. Időmenedzsment: A hatékony időmenedzsment kritikus fontosságú a vezetők számára. A vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan oszthatják be az idejüket, hogyan prioritizálják a feladatokat, és hogyan javítsák a hatékonyságot.

  5. Stratégia: A vezetőknek széles körű stratégiai látásmóddal kell rendelkezniük. Ehhez meg kell érteniük az üzleti célokat, a versenytársakat és a piaci trendeket. A vezetőknek hatékonyan kell tudniuk kommunikálni a stratégiájukat, és motiválniuk kell a csapatukat a célok elérésére.

Ez csak néhány példa a vezetőfejlesztés fontos témakörei közül. A legfontosabb az, hogy a vezetők folyamatosan fejlesszék készségeiket és tudásukat, hogy hatékonyan vezessék a csapatukat és elérjék az üzleti célokat.

IMG_0496.heic

Leonidas Mesterei Program


A remény nem stratégia! A szerencse nem tényező! A félelem nem opció!

Tréning programunk műveleti és vezetői tapasztalatokra építve, kipróbált tudásanyag átadásán és különleges gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők kompetenciáit, teljesítményét és vezetői képességeit.
Az egymásra épülő tréning fejezetek az elméleti tudást gyakorlattá formáló küldetések végrehajtásával, a komfort zóna lépésről lépésre történő kiterjesztésével új minőséget hoznak létre.

Felnőttképzési azonosító: B/2022/001310

IMG_6953.JPG

Compliance :

 Külső (partnerekre irányuló) compliance feladatok:

 

Partner minősítési rendszer kialakítása, működtetése,


 Partner folyamatos átvilágítása kapcsolatfelvételtől egészen a számla kiegyenlítéséig az adókijátszásban résztvevő cégek kiszűrése és a velük való együttműködés elkerülése céljából,

Ajánlattételkor minden olyan adat beszerzése, mely igazolja, hogy a Partnernél a teljesítéshez szükséges személyi-, tárgyi feltételek, szaktudás és engedélyek rendelkezésre állnak,

A Partner adójogi múltjának feltérképezése, dokumentálása,

Partner minősítése a beszerzett adatok alapján. Minősítésnek megfelelő garanciák beépítése a jogviszonyba,

Partnerre vonatkozó sajtóhírek folyamatos monitorozása, dokumentálása,

Partner képviseletében eljárók jogosultságának vizsgálata, a partnernél felmerülő személyi-, felelősségi változások, különös tekintettel székhelyváltások folyamatos ellenőrzése, dokumentálása,

Belső (munkáltatóra és munkavállalóra irányuló) compliance feladatok

 

A vállalkozásra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő kockázatok csökkentése, illetve minimalizálása érdekében szükséges a vállalkozásnál keletkező dokumentumok (szerződések, szabályzatok pl.: munkaköri leírás, munkaszerződés, esélyegyenlőségi terv, home office szabályzat) és a napi működés gondos vizsgálata, átvilágítása, az esetleges kockázati tényezők feltárása, a hiányzó normák megalkotása, jogszabályi változások átvezetése a napi munkafolyamatokba.

Compliance management tevékenység ellátása, külső-, belső szabályzatok elsajátítása, kialakítása, a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően megalkotandó szabályzatok bevezetése – GDPR, SZMSZ - a vállalkozás jó hírnevének védelme, illetve az üzleti partnerek általi megbecsülés elősegítése,

IMG_6953.JPG
shutterstock_1373878280_662227796074 2.jpg

Jelentkezés konzultációra

Köszönöm, hogy regisztrált! Hamarosan felkeressük!

Leonidas Mesterei Program

 

A remény nem stratégia! A szerencse nem tényező! A félelem nem opció!

 

Tréning programunk műveleti és vezetői tapasztalatokra építve, kipróbált tudásanyag átadásán és különleges gyakorlatokon keresztül fejleszti a résztvevők kompetenciáit, teljesítményét és vezetői képességeit.

Az egymásra épülő tréning fejezetek az elméleti tudást gyakorlattá formáló küldetések végrehajtásával, a komfortzóna lépésről lépésre történő kiterjesztésével új minőséget hoznak létre. 

 

Önismeret – Önbecsülés - Önbizalom – Magabiztosság

Konformitás – Csoport nyomás – Egyéniség

Figyelem – Koncentráció – Összpontosítás – Fókusz 

Félelem – Szorongás – Stressz – Megküzdési stratégiák

Profilalkotás

 

 

Tárgyalás – Érdekérvényesítés – Hatás – Együttműködés

Tárgyalás szabályai – Előkészítése – Sikeres végrehajtása

Tárgyaló partner – Helyszín – Körülmények – Tér elmélet

Tárgyalási taktikák – Döntést segítő tárgyalási módszerek

Tárgyalást torzító körülmények – Személyiség zavar -

Hazugság felismerése

 

 

Vezetés elméletek – Gyakorlatok - Modellek

Tervezés – Szervezés – Irányítás – Ellenőrzés

Vezetői képességek – Tulajdonságok – Tekintély

Vezetés komplexitása – Feladatai – Módszerei

Vezetési stílusok – Döntés folyamata – Hatásai

Szervezeti formák és hatékonyságuk

 

 

 

Lelki törvények – Kapcsolati szituációk

Az emberi agresszió természete – Formái

Passzív – Agresszív viselkedés jellemzői

Negatív érzelem felismerése és átkeretezése

Megküzdési és Konfliktus Kezelési Stratégiák

Válság és Vészhelyzeti Protokoll Ismeret 

 

 

 

Protokoll ismeret – Kulturális tényezők

Nagy Britannia – Egyesült Államok

Arab – Ázsiai – Szláv kultúrák

Európai Unió Szervezete - Rendszere   

   

 

   

 

Kommunikáció – Retorika – Megjelenés 

Kommunikáció jellegzetességei - Hatás

Kommunikációs gátak – Információs Korátok

Non Verbális kommunikáció

Megbeszélés – Értekezlet – Konferencia

Előadói – Nyilvános beszéd

Közösségi média – Interjú – Riport – Tájékoztató

 

 

 

 

Csapat Dinamika – Csapat Építés

Csoportok fejlődésének szakaszai

Csoport tagjainak erősségei – Erőforrás gazdálkodás

Együttműködés – Bizalom - Közös siker

Csoport konfliktusok felismerése – Kezelése

Exkluzív Csapatépítő Programok 

 

 

 

 

Vállalati tanácsadás – Szakmai támogatás

Projekt támogatás – Erőforrás felmérés

Szakmai Tanácsadás

Konzultáció – Felkészítés Tárgyalások – Előadások végrehajtására

 

 

A fejlesztő programot havi 6 - 10 órás tematikus – a résztvevő kompetenciáihoz és igényeihez illesztett – blokkokban hajtjuk végre. Választható egyéni, 2-4 fő és 4-10 részére kialakított fejlesztési forma.

 

A csapatépítő programot két – három napos a megrendelő igényeihez, céljaihoz és a csoport összetételének megfelelően felépített gyakorlat centrikus program kidolgozásával szervezzük. Igény esetén tréning helyszín, szállás, és ellátás biztosításában közreműködünk exkluzív minőségi feltételeket biztosító partnereinkkel.

 

Vállalati tanácsadást egyedi egyeztetés alapján cél és elvárt eredmény megjelölésével végrehajtási terv kidolgozásával vállalunk.   

 

      Az ötlet, kompetencia, motiváció hármasának együttese biztosan a kitűzött céljaink eléréséhez vezet. A megalapozott tudás, a tudatos vállat irányítás élénkíti a gazdasági tevékenységet és gazdagságot teremt. Ellenben a prosperáló cégek is tönkre mennek korszerű a változásokhoz igazodó tudás nélkül. Minden forint, amit kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóink fejlesztésére fordítunk sokszorosan térül meg.

lol_academy_onismeret.png
lol_academy_targyalastechnika.png
lol_academy_vezeteselmelet.png
lol_academy_konfliktuskezeles.png
lol_academy_nemzetkozikapcsolatok.png
lol_academy_mestervizsga.png
lol_academy_hun_gold.png
lol_academy_hun_gold.png
bottom of page